GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Long Thạnh A, Xã Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang

Email:  c1longhungbchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 0273 3832 197