Ngày 24/03/2018 Trường Tiểu học Long Hưng tổ chức ngày hội Vui khỏe - tiến bước lên đoàn